Toyota Auris 2016

Đánh giá xe Toyota Auris 2016: Sự kết hợp của Hatchback và Touring Sports

Và nhiều biện pháp cũng đã được giới thiệu để giảm việc truyền tải tiếng ồn, rung động và khó chịu vào cabin. đánh giá